Тъмни елфи

Морикуенди — тези елфи, които не последвали зова на валарите към Валинор или тези, които отпаднали от Великото пътешествие и никога не видели светлината на Двете дървета.