Одовакар Болгер

Одовакар се оженил за Розамунда Тук (потомка на Стария Тук), а техният син бил приятелят на Фродо, Фредегар Болгер. И тримата присъствали на Празненството на Билбо.

Името Одовакар има готски произход. Одоакър бил варварин, който победил западната Римска империя.