Ормал

Единият от светилниците на валарите, поставени от Ауле в южния край на света по времето, когато валарите все още живеели в Алмарен. Бил унищожен от Мелкор близо пет века преди началото на Първата епоха.