Пелендур

Наместник на гондорския крал Ондохер, който поел властта след като кралят и двамата му наследници били посечени в битка с колесарите. Пелендур бил този, който трябвало да избере наследник. Кандидатите били двама — Арведуи от Артедаин и Еарнил, гондорският командир и победител в Лагерната битка, който бил наследник на кралския род на Гондор.

Като пряк потомък на самия Исилдур, Арведуи вероятно имал по-голямо право да седне на престола, но Пелендур накарал съвета на Гондор да издигне Еарнил, който поел властта като Еарнил II. След това, Пелендур продължил на служи на новия крал като негов наместник.

Пелендур бил наместник с голямо влияние, който натрупал голяма власт. Докато управлявал като регент в междуцарствието, титлата наместник станала потомствена. След смъртта на Пелендур, той бил наследен от сина си Ворондил, а неговият внук Мардил бил първият управляващ наместник на Гондор.