Пламък на Анор

— Не можеш да минеш — каза той. Орките застинаха на място и настана мъртвешка тишина. — Аз съм служител на Тайния огън, притежател на Анорския пламък. Не можеш да минеш.
— Задругата на пръстена II 5 „Мостът на Хазад-дум”


Не е ясно какво е имал предвид Гандалф с тези думи. Анор е слънцето и буквалното значение на „пламъка на Анор” е „светлината на слънцето”, което било създадено от огнения плод на Лаурелин — едно от Двете дървета на Валинор. Гандалф изглежда има предвид, че е служител на властелините на запада.

Друго възможно обяснение е, че Гандалф има предвид Нария — пръстенът на огъня, който носи. Това е напълно възможно, тъй като той казва, че е „притежател” на пламъка на Анор. Гандалф обаче едва ли е искал да разкрие на враговете си, че в него се намира пръстен на всевластието — дълбоко пазена тайна.