Планини на Мория

Трите планини — Келебдил, Карадрас и Фануидол — под които се намирало древното джуджешко кралство Хазад-дум. Владенията, по-късно наречени Мория, изглежда се намирали под Келебдил, когото джуджетата наричали Зиракзигил, на чиито връх се намирала Дуриновата кула.