Прилепи

Нощни летящи създания, обикновено свързвани с войските на Моргот и Саурон. В Средната земя били известни с това, че били на страната на гоблините в Битката на петте армии.