Пристанища на Фалас

Бритомбар и Егларест — пристанищните градове на Кирдан Корабостроителя по крайбрежията на Фалас в западен Белерианд.