Път Север-Юг

Път, построен през Втората епоха, който свързвал северното кралство Арнор с южните владения Гондор. Първоначално вървял от Форност на юг през Ериадор, минавал през каленардонския пролом и през земите, наречени по-късно Рохан. По време на Войната на пръстена, пътят бил разрушен, но части от него все още се използвали под името Зеления път.