Сводче

Най-отдалеченото селище в местността Брее, което се намирало на края на Кестенака, малко пò на изток от самия Брее. Когато Арагорн и хобитите напуснали Брее на път за Ломидол, те тръгнали в посока на Сводче, за да заблудят следящите ги хора от Брее, но когато стигнали Кестенака се отклонили преди да стигнат самото селище.

По време на Войната за пръстена горите около Сводче се превърнали в свърталище на разбойници и главорези от юга. През зимата те се опитали да превземат Брее, но били отблъснати. Техните съюзници в града, Хари Козилист и Бил Папратак, избягали с тях в лагерите им край Сводче.

Бележка

  1. Английското име на града, Archet, е съставено от келтските думи ard „висок” и chet „гора, лес”. Целта на Толкин тук била да покаже как имената в Брее са доста по-стари от тези в самото Графство. В първия ръкопис на списъка с имена Толкин пише, че Archet произлиза от британското *ar(e)cait- > староангл. ar-catt (уелски argoed [ост. дървета, край на гора]). Любомир Николов превежда името на това селце като Сводче, явно погрешно вземайки думата за съставена от arch „свод” и умалителната наставка –et. Вж. Кестенака.