Тарас (връх)

Планината на бреговете на Невраст, под които Тургон построил своите зали Винямар. След като Тургон напуснал Невраст и се преместил в Гондолин, Туор дошъл там и говорил с Улмо.