Тол Фуин

Не всички западни земи били загубени след като вълните погълнали Белерианд и областите около него в края на Войната на гнева. Възвишенията, наричани Дортонион, а по-късно познати под името Таур-ну-Фуин, частично удържали наплива на морето, издигайки се като остров западно от бреговете на Форлиндон.