Трите пръстена

Нения, Нария, Вилия — единствените три всевластни пръстена, които останали изцяло извън властта на Саурон. Тяхната мощ поддържала елфическите кралства в Средната земя до унищожението на пръстена-повелител.