Урулоки

Огнените дракони, издишващи огън. Глаурунг — Баща на драконите, бил първи сред тях. За първи път се появил в средата на Първата епоха, но урулоките със сигурност надживели смъртта на господаря си Мелкор. Анкалагон принадлежал към този вид, а Смог явно бил последният от великите урулоки. Други по-малки видове оцелели дори след Третата епоха.