Халас

Син и наследник на наместника на Гондор Кирион, който управлявал Минас Тирит докато баща му бил още жив по време на войната с балхотите. Кирион отишъл да се сражава и оставил сина си да властва над Гондор. В тази война Еорл се притекъл на помощ на Гондор и след като враговете на кралството били сразени Кирион дарил земята Каленардон на рохиримите. Халас присъствал на клетвата на Кирион и Еорл, където двамата владетели застанали до гроба на Елендил и дали обет за приятелство между двата народа. Халас бил този, който преименувал Каленардон на Рохан и нарекъл народа рохирими.

Малко се знае за живота на Халас след като наследил баща си като наместник. Той властвал по времето на възхода на Рохан — златната зала Медуселд била завършена през втората година от неговото управление. На пиршеството, с което се отпразнувало построяването на Медуселд, Балдор, син на крал Брего, се зарекъл, че ще поеме по пътеките на мъртвите.

Халас управлявал Гондор в продължение на тридесет и осем години и бил наследен от сина си Хурин II.