Херумор

Подобно на всички Черни нуменорци, през Втората епоха Херумор попаднал под влиянието на Саурон. След падението на Нуменор той отплавал на изток с Фуинур, където двамата станали владетели на харадримите.

Етимология

„Херумор“ означава „мрачен владетел“ на синдарин.