Шлем на Хадор

Огромен и могъщ шлем, първоначално направен от ковача Телхар за краля на джуджетата Азагал. Преминавайки през много достойни ръце, накрая бил подарен от Фингон на васала му Хадор Лориндол, който бил единственият, носещ шлема с лекота. От Хадор шлемът преминал у сина му Галдор и така станал наследство на рода на Хадор.