Гетрон

…Морвен изпратила Турин отвъд планините заедно с двама престарели слуги, като им заръчала да проникнат някак в кралството Дориат. — „Куента Силмарилион” 21, „За Турин Турамбар”


Въпреки че двамата „престарели слуги” не са споменати по име в „Силмарилион”, в „Нарн и хин Хурин” техните имена са дадени като Гетрон и Гритнир. Двамата живели по времето на Хадор Лориндол и пътували надлъж и шир из Белерианд.

Те останали на служба при рода на Хадор, чиито владетел по това време бил внукът на Хадор, Хурин. След като Хурин не се завърнал от Нирнает Арноедиад, жена му Морвен избрала Гетрон и Гритнир, за да отведат младия Турин от Дор-ломин до Дориат. Гетрон бил този, който се изправил пред Тингол в Менегрот и помолил Турин да бъде отгледан от краля.