Дор Карантир

Название за земите източно от река Гелион и северно от Аскар. Първото им име било Таргелион — „земя отвъд Гелион”, но след като били населени от четвъртия син на Феанор Карантир и неговите хора, те станали известни с името Дор Карантир или „Земята на Карантир”.

Забележка: За известно време имало и колония от хора, които живеели в южните части на Дор Карантир. Тези халадини били поведени на запад от Халет и в крайна сметка се установили в Бретилския лес.