Дру

Хора, известни като вози или диви горяни, които на собствения си език се наричали другу. Когато елфите за първи път срещнали този народ, те приспособили това име към собствения си език и затова на синдарин името е предадено като дру.

След като елфите опознали по-добре този народ и видели как те се противопоставяли на Моргот и слугите му, променили и името им като добавили наставката едаин — дума, използвана за съюзниците във войната срещу Моргот през Първата епоха. Така возите станали известни като друедаини. Названието се запазило например в името Друадански лес, където Ган-бури-Ган и народа му живели северно от Минас Тирит.