Ейтел Иврин

Изворите, които давали началото на езерата в подножието на Еред Ветрин — Планините на сянката, в северната част на Белерианд. В началото на Първата епоха самият Улмо пазел тези извори да не бъдат замърсени и осквернени. Там Гвиндор завел Турин, след като той бил убил приятеля си Белег, и чистите води на Иврин го излекували от лудостта му. Изворите не останали чисти за дълго време. С напредването на Първата епоха, силите на Улмо се оттеглили от севера и силата на Моргот нараснала. Когато драконът Глаурунг преминал през Иврин по пътя му за Нарготронд, той унищожил кристално чистите води завинаги.