Еленде

Областта в Аман, източно от планините Пелори, където живеели елфите, известна още с името Елфодом и Елдамар. Главните й градове били Тирион, където нолдорите и ваниярите живеели заедно в древните дни, и Алквалонде — Лебедовият пристан на телерите.

След бунта на нолдорите, Феанор извел голяма част от тях на север от Еленде. Полубрат му Финарфин тръгнал с него, но впоследствие се завърнал в Елдамар и станал владетел на нолдорите, останали в Тирион.