Енкуие

Най-близкият еквивалент в календарите на елфите на това, което бихме нарекли „седмица”. Енкуие се състояла не от седем, а от шест дни, които на куеня били наричани еленя, анаря, исиля, алдуя, менеля и валаня. Последният ден бил главен и имал ритуално значение. Поредица от 8 766 енкуиер („седмици”) – или 52 596 дни – образувала период от един йен, който се състоял от 144 слънчеви години.