Ерукиерме

Едно от трите годишни тържества на върха на Менелтарма в Нуменор, наред с Ерулаитале и Ерухантале. Ерукиерме се провеждал в началото на всяка пролет. Кралят, следван от притихнало множество, изкачвали планината пешком, а на върха отправяли молитва за идващата година. Три орли, наричани от нуменорците „Свидетели на Манве”, се реели над краля и събрания народ.