Инканус

Името на Гандалф „на юг” (най-вероятно не пò на юг от Гондор или Близък Харад), придобито по време на дългите му пътувания из Средната земя към средата на Третата епоха.