Крайречния път

Пътят, който се отклонява от главния Източен път на запад от Камъка на трите околии и води съм Крайречкино. От там, пътят продължавал към Хобитово, където пътникът свивал надясно и прекосявал моста над Рекичката, за да стигне до хълма на Хобитово и Торбодън. Самият път продължавал още на запад по посока Малък Дълбалник, макар че няма сведения да бил наричан „Крайречкински път” след Хобитово. Отсечката между Крайречкино и Хобитово понякога била наричана Път за Хобитово.

Пътят бил известен с това, че там се провела Битката в Крайречкино, недалеч от главния Източен път. Под ръководството на хобитите от Задругата на пръстена, хобитите обградили близо стотина от главорезите на Шарки. В последвалата битка близо 70 човека били убити и така Графството било освободено от игото на Шарки.