Кръстопътя

Място в Итилиен, където пътят, вървящ на север от Харад, се пресичал с пътя от Осгилиат до Минас Итил (по-късно Минас Моргул). Въпреки че бил построен и поддържан от гондорците, кръстопътят бил практически във владенията на Саурон по време на Войната за пръстена.