Кули на зъбите

В северозападния край на Мордор планините Ефел Дуат и Еред Литуи се съединявали при призрачния проход Кирит Горгор. След първото поражение на Саурон, гондорците построили две наблюдателни кули на входа на прохода, за да не позволят завръщането на слугите на Саурон. Те се провалили в това си начинание и кулите попаднали под властта на Червеното око. Те станали известни с имената Кархост и Нархост или Зъберните кули.