Ловеца

Наименование, дадено на елф и на човек — на Маблунг Тежкоръки от Дориат през Първата епоха и на Ворондил, наместник на Гондор през Третата епоха. За Маблунг тази титла е използвана само веднъж и малко се знае за ловното му мъжество и храброст освен това, че е бил призован от Тингол да вземе участие във Вълчия лов. Точно Маблунг успял да вземе обратно отхапаната ръка на Берен от търбуха на вълка Кархарот (Червената паст). Той се изненадал от тежестта й и я изпуснал заедно със силмарила, който държала. Това е и произхода на много по-използвания прякор — Маблунг Тежкоръки.

Ворондил Ловеца живял повече от пет хиляди години след времето на Маблунг. Той бил син на наместник Пелендур и получил името си в източните области на Средната земя, където ловувал аравийските диви говеда, които скитали в страната Рун. Той носил голям посребрен ловджийски рог, взет от един от тези огромни волове. Този рог се превърнал в наследствена вещ за рода на Хурин. Последният, който го носил, бил Боромир, син на Денетор.