Мен-и-Наугрим

Правият път, които вървял на изток от Мъгливите планини, пресичал Андуин и продължавал през Мраколес. Той явно бил търговски път, построен от джуджетата в края на Втората епоха, а вероятно и по-рано. Бил наричан по-често Горския път.