Ненинг

Река в западен Белерианд, която извирала в отдалечен хълмист район на юг от Еред Ветрин и течала на юг, за да се влее в морето при Егларест — един от двата големи залива на Фалас. Тя бележела границата между западните земи на Кирдан и източното кралство Нарготронд.