Пхурунаргиан

Истинското западняшко име на Хазад-дум или Мория, което обикновено било превеждано като Джуджетвор. Името буквално означава „мина на джуджетата” и произхожда от две думи на общата реч: пхур- „копая” и нарак „джудже”. В края на Третата епоха думите вече били архаични и названието би звучало непознато на народите в Средната земя.