Род на Халет

Вторият от трите рода на едаините и име за потомците на Халет. Родът бил наречен на Халет, дъщеря на Халдад, която извела халадините от източен Белерианд към Бретилския лес.