Стердей

От древни времена елфите посветили първия ден от своята седмица на звездите – на куеня денят бил наричан еленя, докато името на синдарин било оргилион. Тези названия си проправили път и в човешките езици, и по време на Войната за пръстена денят бил наричан стердей.

Стердей бил първият ден от седмицата, който се падал след празничния ден хайдей. Заради една особеност на календара на хобитите стердей не само давал началото на седмицата, но и на цялата година. По този начин всяка дата се падала в един и същи ден от седмицата. Така, 2-ри юле, който отбелязвал началото на новата година, винаги се падал в стердей.