Звезди

Варда била съпруга на Манве и най-велика сред валиерите. В древни времена тя сътворила първите бледи звезди на небето и бил наричана Тинтале, тоест „носителка на светлина”. Когато години по-късно Варда използвала росата на Телперион, за да разпали по-ярките звезди, елдарите я нарекли Елберет — Звездната кралица.

Елфите били известни и като народа на звездите, защото те се пробудили за пръв път под звездите при Куивиенен преди изгряването на слънцето и луната.