Фреалаф

Племенникът на Шлем Тежкоръки, който преживял лишенията на Дългата зима в Шлемово усое след като Рохан бил превзет от хората от страната Дун. В пролетта след зимата, в която Шлем изчезнал, Фреалаф повел дързък поход за превземането на Едорас и изгонването на хората от страна Дун; походът му бил успешен. По времето на коронацията на Фреалаф се появил магьосникът Саруман, а наместникът Берен от Гондор, с одобрението на роханския крал, му отстъпил Исенгард. Фреалаф бил десетият крал на Рохан и първият от Втората линия. Той управлявал рохиримите тридесет и девет години и бил наследен от сина си Брита Леофа.