Фрека

Владетел от западен Рохан, който бил потомък на крал Фреавине. Неговите земи се намирали от двете страни на реката Адорн, която бележела западната граница на Рохан. За него било казано, че във вените му тече и дунеземска кръв. Въпреки това обаче той бил владетел на рохан и съветник на крал Шлем.

Фрека се опитал да укрепи властта си в Рохан като ожени сина си, Вулф, за дъщерята на Шлем. Той се отправил към Едорас със свита от войници, за да принуди краля да даде благоволението си, но вместо това Шлем го сразил с един юмрук. След няколко години Вулф се завърнал, нападайки Рохан с войска дунеземци, и в сраженията Шлем бил убит.