Вулф

Млад благородник, който живеел в западните части на Рохан. Негов баща бил Фрека, който се опитал насила да ожени сина си за дъщерята на крал Шлем. Когато планът му се провалил, Фрека бил убит, а Вулф бил обявен за враг на краля. Той избягал в страната Дун, където бил топло приет (в техния род вероятно е имало и дунеземци) и се съюзил с враговете на Рохан.

През III 2758 г. Вулф нападнал Рохан от запад и превзел Едорас, където се провъзгласил за крал на Рохан. Истинския крал, Шлем, бил принуден да търси спасение в планините, където загинал на следващата година по време на Дългата зима. През пролетта Шлем бил отмъстен от племменика му Фреалаф, който превзел обратно Едорас и убил Вулф. С помощта на Гондор, Фреалар прочистил земите на Рохан от последователите на Вулф и наследил чичо си като крал.