Явиен

Най-голямо дете и единствена дъщеря на Нолондил, който бил син на Вардамир Нолимон. Явиен принадлежала към кралската линия на Нуменор — тя била потомка на Елрос Тар-Миниатур и племенница на крал Тар-Амандил. Тя била родена през четвърти век от Втората епоха и имала двама по-малки братя, Оромендил и Аксантур. В някои по-стари източници името й се изписва Явие.