Еареня

Елфическата седмица била съставена от шест дни, но когато календарът бил въведен в Нуменор бил добавен седми ден между менеля и валаня. Тъй като нуменорците били големи мореплаватели и пътешественици, те посветели новия шести ден на морето и го нарекли еареня. Когато седемдневната седмица на Нуменор била възприета в Средната земя денят все още бил наричан „морски ден”.