Епесе

Сред елдарите от Валинор и техните потомци имало обичай да дават по две имена („еси”) на децата си — едно от баща им при раждане и друго от майка им. Някои по-известни елфи се сдобили и с трето име. Това „епесе” или „по-късно име” описвало характерните им качества или подвизи и с годините се превръщало в името, с което били познати. Сред най-известните примери за такива имена са Гил-галад (който отначало бил наречен Ереинион) и Галадриел (чиито първи имена били Артанис и Нервен).