Имлах

Син на Марах и по-малък брат на Малах Арадан. За неговия живот не се знае много, освен че имал син на име Амлах. Амлах бил сред онези, които не искали хората да воюват с елфите срещу Моргот, но по-късно променил мнението си и постъпил на служба при Маедрос.