Амлах

В годините след като прекосили Сините планини в Белерианд хората, които по-късно били наречени едаини, живеели в Естолад на юг от Нан Елмот. Там те били разделени на две групи – приятелите на елфите, които искали хората да се съюзят с елфите срещу Моргот, и другите, които искали да оставят войната на елфите.

Сред водачите на последните бил Амлах, син на Имлах и внук на Марах. На съвета, човек, за когото смятали, че бил Амлах, говорил против елдарите, но впоследствие се разбрало, че това бил пратеник на Моргот. В яда си Амлах се присъединил към приятелите на елфите и отишъл в Химринг, за да служи на елфическия владетел Маедрос.