Камък на Елендил

Един от седемте палантира, донесени в Средната земя от Елендил. Камъкът се намирал в кулата Елостирион, която се издигала на Стражевите хълмове. За разлика от другите палантири, камъкът на Елендил не можел да бъде използван за връзка с другите палантири или за наблюдение на случващото се в Средната земя. От него Елендил и наследниците му можели да зърнат Неумиращите земи, чак до Авалоне на Тол Ересеа. Камъкът на Елендил останал там до края на Третата епоха, когато бил отнесен обратно през Морето на борда на Белия кораб.