Келефарн

Син на Малор и внук на Амлаит от Форност — основателят на Артедаин. Той управлявал Артедаин в началото на второто хилядолетие от Третата епоха, по времето когато Южното кралство Гондор било на върха на могъществото си (великият Атанатар Алкарин станал крал на Гондор по време на царуването на Келефарн в севера).

Първите хобити в Ериадор били видени по време на царуването на дядото на Келефарн, Белег. Това значи, че Келефарн най-вероятно се е натъквал на хобити като млад. По време на неговото царуване, техният брой се увеличил, защото сянката в Мраколес растяла и ги изтласкала на запад от Рованион. По това време дъждокрийците и запасливците пресекли Мъгливите планини и се присъединили към твърдоногите, които живеели на запад вече повече от век.