Лефнуи

Лефнуи, която била най-западната река в южен Гондор, извирала в западния край на Белите планини. Течението й следвало хълмовете Пинат Гелин до залива Белфалас. Тя не се споменава често в аналите, но била помнена от роханците. Когато дунеземците нападнали Рохан през III 2758 г. те били подпомогнати от враговете на Гондор от юг. Морските мародери хвърлили котва при устието на Лефнуи и се отправили на война с рохиримите, въпреки че в крайна сметка били разгромени.