Пръстенден

След победата над Саурон през III 3019 г., дори преди края на Третата епоха, календарите на Обединеното кралство били променени, за да отбележат това историческо събитие. Според новото летоброене, 30-и явание (последният ден от септември) бил рожденият ден на Фродо и Билбо Торбинс. Денят бил обявен за празник в чест на носителя на пръстена и бил наречен кормаре, тоест „пръстенден”.