Скокливото пони

Страноприемница в Брее, където Фродо, Сам, Мери и Пипин отседнали, след като напуснали Графството, и където срещнали Бързоход. Собственик на страноприемницата бил Пиволей Мажирепей.

Страноприемница „Скокливото пони”
Тази статия е все още мъниче. Можете да помогнете на ЕАпедия, като я редактирате и я разширите.