Изгнаници

Онези нолдори, които избрали да последват Феанор в Средната земя. Против волята на валарите, Феанор повел народа си извън Валинор на север, следвайки Моргот. Тези, които стигнали далечния север, чули прокобата на Мандос, в която валарите предрекли, че ще намерят само тъга и страдание в Средната земя и обявили Феанор и последователите му за изгнаници.

Не всички нолдори станали изгнаници. Някои отхвърлили призива на Феанор да напуснат Валинор и останали там. След прокобата на Мандос други също се отказали и последвали полубрата на Феанор, Финарфин, обратно към Валинор, където валарите им дали прошка.

За онези, които преминали великото море изгнанието траяло в продължение на хилядолетия, но не било вечно. Галадриел била сред онези нолдори, които последвали Феанор, и на нея също било забранено да се завърне, но в крайна сметка валарите й простили и позволили тя да се завърне на запад.