Каир Андрос

Голям речен остров в Андуин, на изток от Анориен. Той бил владян от Гондор за защита от Мордор, и, за да попречи на преминаването на Великата река, но тази защита била пометена по времето на Войната за пръстена.

Самият остров бил тесен и дълъг малко повече от десет мили. На северния му край остри камъни разделяли водите на Андуин, превръщайки ги в бълбукаща пяна, която дала името си на острова. През по голямата си дължина Каир Андрос бил покрит с дървета.

От стратегическа гледна точка островът бил от голямо значение. Освен мостовете на Осгилиат, той бил единственото място, от където врагове от изток можели да пресекат Андуин и да навлязат в гондорското кралство. Гондорците приели тази опасност сериозно. Първият сигнален хълм — Амон Дин, първоначално бил използван да се предупреди Минас Тирит ако Каир Андрос бъде превзет.

Гондорците също така укрепили острова, но е трудно да се установи историята на това укрепяване. Знаем че островът е бил заселен при падането на крал Ондохер през III 1944, но каквато и защита да била установена по това време, тя била изоставена докато прадядото на Денетор, Турин II намерил за необходимо да укрепи острова отново през III 2900г.

Гондорската защита била пометена на 10 март III 3019. През същия ден Краля-чародей яздил от Минас Моргул до Минас Тирит заедно с армиите, които трябвало да обсадят Минас Тирит, а Саурон извел по-малка армия (която въпреки това наброявала над 6 000 хора и орки) от Моранон. Те превзели Каир Андрос и използвали острова, за да се прехвърлят в Анориен. Тази северна армия блокирала пътя на рохиримите, докато те яздели на помощ на Гондор. Въпреки това, след Битката на Пеленорските поля, рохиримите подгонили и изтласкали вражеската армия от Анориен.

Те отстъпили към Каир Андрос и държали острова няколко дена. По време на похода към Мордор, Арагорн освободил малка група войници от основната армия и ги изпратил да превземат Каир Андрос и да го задържат. Те най-вероятно са успели, защото последното, което чуваме за остров Каир Андрос е, че неговите кейове били използвани от корабите на Гондор, както отбелязал Фродо след като неговата задача завършила.